Emlak Vergisi Nedir , Emlak Vergisi Ne Kadar

emlak vergisi

EMLAK VERGİSİ TİPİK BİR BELEDİYE VERGİSİDİR

Emlak vergisi, gerçek ve tüzel kişilerin sahipliğinde olan konut, arazi ve arsa
üzerinden alınmakta olan, hasılat ve idaresi yerel yönetimlere devredilmiş, daimi,
olağan, özel nitelik taşıyan ve objektif bir servet vergisi çeşididir.

Emlak vergisi, belediye vergilerinin en tipik olanıdır. Genellikle belediyelere
bırakılmış olmasının iki temel nedeni vardır: Bunlardan birincisi vergi konusunun
belediye sınırları içinde yerel hale getirilmiş olması, diğeri de emlak değerini etkileyen
faktörler arasında belediye hizmetlerinin de önemli bir yer tutmasıdır.
Gayrimenkullerin değer tespiti konusunda yerel idareler daha donanımlı ve etkindirler.
Aynı zamanda, gayrimenkullerin yer değiştirmesi veya taşınmasının mümkün olmaması
nedeniyle yerel idareler arasındaki oransal farklılıklar iktisadi olarak zarar
vermemektedir.

Emlak vergisinin belediyelere bırakılmasının iki sebebi vardır: Birincisi, vergi
konusunun belediye sınırları içinde olması, ikincisi ise emlak değerinin belediye
hizmetleri ile değişebilmesidir.

EMLAK VERGİSİ SÜREKLİ BİR VERGİDİR

Yerel yönetim vergilerinden biri olan emlak vergi, çağımızda hemen hemen
herkesin ödediği bir yerel vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü her durumdan
evvel verginin ana yapısını oluşturan faktörler, yerel sınırlar dahilinde bulunmaktadır.
Bu sebeple de emlak vergisi yerel yönetimler açısından istikrarlı bir gelir kaynağıdır ve
verginin mükellefi hususunda net bir belirsizliğin olması da asla düşünülemez bir
olgudur.

Arsa, arazi ve bina sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerden alınan emlak vergisi,
servetin tamamını vergilendirmek yerine sadece emlak kavramı kapsamına dahil olan
servet unsurlarını vergilendirmektedir. Emlak vergileri her yıl periyodik olarak
alındığından sürekli nitelik gösterirler.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE EMLAK VERGi UYGULAMASI

Günümüzde Avrupa ülkelerinde alınan zorunlu vergilerin çok az bir yüzdesini
emlak vergisi oluşturmaktadır. Fakat İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde bu oran
yüksektir, dolayısıyla istisna teşkil etmektedir. Ülkeler arasında emlak vergisinden yerel
idarelerin ne kadar pay aldığı önem teşkil etmektedir. Almanya, Fransa Belçika ve
Hollanda’da belediyeler emlak vergileri üzerinden % 30 ila % 50 değişen oranda pay
almaktadırlar.

Ülkemizde uygulanan emlak vergi sistemini daha iyi anlayabilmek ve
karşılaştırma yapabilmek için bazı diğer ülkelerde uygulanan emlak vergisi sistemlerini
incelemekte fayda bulunmaktadır. Bu doğrultuda Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya’da
uygulanan emlak vergisi sistemleri her bir ülkenin yerel yönetim sistemleri de dikkate
alınarak irdelenecektir

Bir cevap yazın