Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir

mtv

Motorlu Taşıtlar Vergisi

En genel anlamıyla taşıtların vergilendirilmesi, tüketim vergileri yelpazesinin bütününün kullanımına ilişkin en güzel örneği oluşturmaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi, kabaca üç kategoriye ayrılabilir:

a) Motorlu taşıtların iktisabı üzerinden alınan vergiler;

b) Motorlu taşıtların mülkiyeti üzerinden alınan vergiler;

c) Motorlu taşıtların kullanımıyla ilgili vergiler

Motorlu taşıtların iktisabı ile ilgili vergiler;

Taşıtın yeni veya kullanılmış olmasına bakılmaksızın yeni iktisap edilen bir taşıtın tescili sırasında ödenen ek tüketim vergilerinin veya diğer harç ve resimlerin ve ek yüklerin hepsini
içerebilir ve bir defada alınmaktadır.

Taşıtların mülkiyeti üzerinden alınan vergiler;

Genellikle yıllık motor vergisi formunda malik olunan dönem boyunca periyodik olarak taşıtlar üzerinden alınan ek yükleri içermektedir.

Motorlu taşıtların kullanımı ile ilgili vergiler;

Motorlu taşıtlar vergisi, akaryakıt ve otoyol ek yüklerini ve kara yollarını kullananların giriş ücreti üzerinden alınan diğer ek tüketim vergilerini içermektedir. Ayrıca, bu ek yüklerin çoğu, KDV veya çoğu kez, ödenen toplam vergi miktarı üzerinden tahsil edilen satış vergilerine de maruz kalır; ve ‘KDV’ veya ‘satış vergileri’, genel bakım ve işletme maliyetine de uygulanır.Özel Tüketim Vergisi, belirli bazı mallar üzerinden alınan dolaylı bir vergidir. Vergiye tabi malların üretimini yapanlar veya ithalatçıları tarafından teslimi sırasında ödenir. Kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtlara ilişkin ÖTV ise,motorlu taşıtın nihai kullanıcısı adına ilk kayıt ve tescili sırasında ödenir. Bu şekilde hesaplanıp ödenen ÖTV, vergiye tabi malların maliyetinin içine girerek, nihai tüketicilere yansıtılır.İlk üretimden veya ithalattan sonraki satış aşamasında ödenen ÖTV, malın maliyetinin içine girdiğinden, daha sonraki aşamalarda hesaplanacak KDV matrahına dahil olacaktır. AB uygulamalarından farklı olarak, ülkemizde motorlu kara, deniz ve hava ulaşım araçlarından da ÖTV tahsil edilmektedir.

Bir cevap yazın