Sigara Fiyatları, Zamlı Sigara Fiyatları

sigara fiyatları güncel listesi

Sigara Fiyatları, Zamlı Sigara Fiyatları

Bu yazımızda sigara fiyatları ve son zamanlarda yapılan sigara zammından sonra güncel sigara fiyatları konusunu ele alacağız.
Günümüzde tütün kullanım oranları hızla yükselmekte ve başlama yaşı da gittikçe düşmektedir. Sigara, günlük yaşamda karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yolu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ise bu güçlüklerin üstesinde gelme becerisidir. Bu iki faktöre ek olarak bilinçli farkındalık, günlük hayatı algılayış biçimimizdir.

Sigaranın Kullanım Yaygınlığı

Dünya genelinde 187 ülkede 1980 den 2013 yılına kadar olan sürede yapılan uzun dönemli araştırmaya göre; günlük sigara kullanım yaygınlığını azaltmaya yönelik ilerlemelere rağmen, sigara bağımlılarının sayısı dünya çapında istikrarlı bir şekilde artmıştır ve son yıllarda erkeklerde küresel yaygınlığın arttığını gösteren ön belirtiler vardır. Birçok ülke kontrol politikalarını uygulamaya koymuş olsa da, sigara içenlerin sayısının arttığı ülkelerde yoğunlaştırılmış tütün kontrol çabalarına ihtiyaç duyulmaktadır

Sigaradan Alınan Vergiler

Tütün ürünleri kullanımı günümüzde ölümle sonuçlanabilen önemli sorunlardan biridir. Keşfedildiği ilk günden itibaren kullanımında sürekli artış meydana gelen tütün ürünleri (sigara), günümüzde tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Kullanımı yalnızca sağlık sorunlarını değil, birçok ekonomik problemi de beraberinde getirmektedir. Tütün, negatif dışsallıkları sebebi ile erdemsiz mallar grubuna dahil olmaktadır. Erdemsiz mallar, tüketicileri kadar tüketici çevresini de birçok zarar vermektedir. Devlet ise erdemsiz mallarda tüketicilerin kendisi dışındakilere verdiği zararın tazmininin gerçekleşebilmesi için bu mallara müdahale etme ihtiyacı duyar. Vergi düzenlemeleri ve doğrudan sınırlayıcı politikalar bu müdahalelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çalışmada, “Tütün ürünlerine ilişkin tüketimin yüksek vergilerle azalacağını düşünüyorum”, “Vergi ile sigara fiyatının artırılmasının sigara tüketimini azaltma etkisi olur” gibi sorularla yüksek oranlı vergilerin ve ek sorular ile doğrudan sınırlayıcı politikaların kullanıcıların tutumlarında değişim meydana getirip getirmediği ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, tütün ürünleri üzerinden alınan vergilerin bu ürünlerin kullanımı üzerinde azaltıcı bir etkisi olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, uygulanan özel tüketim vergilerinin etkin olmadığını, doğrudan sınırlayıcı politikaların vergileme yöntemiyle caydırma politikalarına kıyasla çok daha etkin olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Güncel Zamlı Sigara Fiyatları

  • Parliament – 15,50 TL
  • Marlboro – 15 TL
  • Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One – 14 TL
  • Muratti – 13 TL
  • Muratti Blu – 12 TL
  • Lark – 12 TL
  • Lark Reserve – 11.5 TL
  • L&M – 11.5 TL
  • LM Mode Red – 11 TL

Bir cevap yazın